2013 aug - elkészült a madách lakásátalakítás Budapesten.

aug 2013 - the madách flat reconstruction project is finished in Budapest.

 

2013 júl - résztvettünk a Magyar Formatervezési Díj kiállításának meghívásos installációs pályázatán.

jul 2013 - we participated on the Hungarian Design Prize exhibition invited design competition.

 

2011 okt 14 - nov 13 - a műterem helyspecifikus installáció a JCE Biennálén, Montrougeban, Párizsban.

14 oct - 13 nov 2011 - the workshop sitespecific installation is exhibited at the JCE Biennale, Montrouge, Paris, France.

 

2011 szep 23 - okt 2 - nano-invázió köztéri projekt a Placcc fesztiválon. Részletek: www.placcc.hu

23 sep - 2 oct 2011 - nano-invasion public art project during Placcc festival. Details: www.placcc.hu

 

2011 jún 2 - A kortárs portugál építészet / contemporary portuguese architecture könyv oklevelet kapott a A Szép Magyar Könyv 2010 versenyen.

2 jun 2011 - The kortárs portugál építészet / contemporary portuguese architecture book received mention on the The Nice Hungarian Book 2010 competition.

 

2011 már 25 - ápr 23 - Egyszerű Többség kiállítás a Műcsarnokban

25 mar - 23 apr 2011 - No One Belongs Here More Than You exhibition at Kunsthalle, Budapest

 

2011 már 25. 19.00 - Egyszerű Többség kiállítás megnyítója - Műcsarnok

25 mar 2011 19.00 - No One Belongs Here More Than You exhibition opening - Kunsthalle, Budapest

Egyszerű Többség // No One Belongs Here More Than You
Fiatal művészcsoportok együttműködése
Műcsarnok, 2011. március 26 – április 23.

Kiállító művészcsoportok:
Asztaltársaság / Besorolás Alatt / Csoport / D1618 / Kitchen Budapest / Laci & Balázs / Plágium 2000 / SZ.A.F. / Szentirmai Tamás + Vági János + Szakács István /
Szövetség ’39 /The Corporation / The Randomroutines / Tehnica Schweiz & Katarina Šević / Újirány Csoport / 1000%

Kurátorok: Csizek Petra, Döme Gábor

Az egyszerű többség elvén alapuló döntési folyamat egy demokratikusan működő közösséget feltételez. A közösség számára létfontosságú az összetartozás, míg a benne szerepet vállaló egyén számára a szabadság. Az együttgondolkozás, a közösen eltöltött idő, egymás kölcsönös inspirálása, a válságok és viták – mind lényegi elemei egy közös alkotófolyamatnak. Vajon mennyire jellemző ez a fajta együttműködés a kortárs magyar művészeti színtérre? Mennyire közösek a célok, és az alkotómunka során hogyan alakulnak az egyéni ötletek? Vajon a gyakorlatban is megvalósulhat-e egy működő közösség, vagy a közösség iránti vágy önmagában még nem elég a megvalósításához és működtetéséhez?
Ezekre a kérdésekre keresi a választ a kiállítás, miközben olyan fiatalokból álló művészcsoportoknak teremt bemutatkozási lehetőséget, akik számára az alkotási folyamat alapja a közös gondolkodás és a kollektív munka. A kiállítás magyar és angol címe a közösségi lét legalább két olvasatát kínálja: a többség vagy az egyén nézőpontjából. Az egyszerű többség az említett döntési mechanizmus jellegzetességei mellett az egyén és a közösség feszültségeit is hordozza: az egységnek ára van, olykor épp a szabadság, ezért a közös alkotás az egyéni szabadságok folyamatos újragondolására is késztet. A No One Belongs Here More Than You* arra a közös munka során minduntalan feltámadó kételyre igyekszik reflektálni, amely nyugtalanító módon az egyén szerepét, jelenlétének szükségességét kérdőjelezi meg.
A Műcsarnok terei ez alkalommal kettős funkciót látnak majd el: a kiállítótér hagyományos szerepében is megjelenik, de a művek bemutatása mellett munka- és közösségi térként is működik, ahol alkotófolyamatok tárulnak fel, konfliktusok válnak láthatóvá, sokszerű egységben. Az egymáshoz lazán kapcsolódó, különféle műfajokat érintő, hetente megrendezendő események a csoportok közreműködésével jönnek létre. Az egyhónapos fesztiválon tematikus beszélgetések, színházi előadások, koncertek, filmvetítések, performanszok és bulik is várják az érdeklődőket.

* Idézet Miranda Julytól

Egyszerű többség (Simple Majority) // No One Belongs Here More Than You
Collaborative experiment of young artist groups
Műcsarnok / Kunsthalle Budapest, March 26 – April 23, 2011

Participating Groups:
Table Society / Unrated / Group / D1618 / Kitchen Budapest / Laci & Balázs / Plágium 2000 / SZ.A.F. / Szentirmai Tamás + Vági János + Szakács István /
Szövetség ’39 /The Corporation / The Randomroutines / Tehnica Schweiz & Katarina Šević / Újirány Group / 1000%

Curated by Petra Csizek and Gábor Döme

A decision process based on the principal of simple majority presupposes a democratically operating community. While, for the community, a sense of belonging is of crucial significance, for the individual who takes an active role in it, it is the sense of freedom that is important. Collective thinking, the time spent together, mutual inspiration, as well as the crises and the debates are all essential elements of a shared creative process. But to what extent is there a tendency for collaboration on the Hungarian contemporary art scene? To what degree are the objectives shared and how do individual ideas develop in the creative process? Can a functioning community be realized in practice, or is the mere desire for community insufficient in itself for realizing and maintaining it?
In an attempt to answer these questions, the exhibition offers a debut opportunity to young artist groups, for whom the creative process goes hand in hand with community-based thinking. The Hungarian and English titles of the exhibition offer at least two different takes on community: approached from the vantage point of the individual, on the one hand, and of the majority, on the other. Simple Majority, in addition to the aforementioned decision mechanism, also carries the tensions of the individual and the community: unity comes at a price, and this price sometimes happens to be freedom itself. Thus, the collective act of creation also serves to prompt the continuous rethinking of personal freedom. No One Belongs Here More Than You* attempts to respond to a doubt, which constantly resurfaces in collaborative work, unsettlingly questioning the role of the individual and the necessity of his/her presence.
These groups, thanks to the collective creative process, explore problems in art from various perspectives, while often establishing a certain ideal, which the collective work is to be aligned with. This time around, the spaces of Műcsarnok / Kunsthalle Budapest serve a dual function: the exhibition rooms, in addition to their traditional role of displaying the artworks, constitute a work/collective space, in which the artists themselves are also present. The loosely connected, weekly events, which touch on various genres, take place with the participation of the groups. During this one-month festival-like event, thematic discussions, theater presentations, film programs, performances and parties are also organized.

* quote from Miranda July

 

2010 okt 25 - megjelent a kortárs portugál építészet / contemporary portuguese architecture könyv

25 oct 2010 - kortárs portugál építészet / contemporary portuguese architecture book was published

 

2010 okt - átadták a k201 termet, a BME építészmérnöki karának új közösségi termét

oct 2010 - the k201 hall, the new public space of the faculty of architecture at BME was opened

 

2010 júl - a felhőszaggató 320° művészeti központ pályázati terv megvételben részesült

jul 2010 - the cloudticker 320° cultural centre project was mentioned by the jury

 

2010 jún 17 - szep 17 - pult mögött kiállítás a budapesti Műcsarnokban

17 jun - sep 17 2010 - over the counter exhibition at the Kunsthalle budapest